Soul Sister Shine at Lowlands

D.O.B. : 15 mei 2019
Call name : Shine

HDHD : Hip Dysplasia
: C
EDED : Elbow Dysplasia
: 0 / 0
SDSD : Sholder Dysplasia
: 0 / 0
CEACEA : Collie Eye Anomaly : a recessively inherited eye disorder
: normal by parentage
CLCL : NCL = Neuronal Ceroid Lipofuscinosis : a lysosomal storage disorder
: normal by parentage
TNSTNS : Trapped Neutrophil Syndrome : a recessively inherited immune disease
: normal by parentage
complete scissor bite
Color : Black / White

About Shine
Een schitterend hondje met fantastische bloedlijnen, waarvan de combinatie een groot deel van ons levenswerk/passie inhoudt. Shine woont bij het gastgezin van Jan en Josiane, die héél veel ervaring hebben met Duitse Herders. Shine is een vining hondje met een zeer goed ontwikkeld reukorgaan.
Na een basis opleiding in show en in de gehoorzaamheid, volgt ze nu haar neus in bosrijke omgevingen.
Met dank aan Jan en Josiane voor de goede zorgen en om een discipline te zoeken waarin ze zich kan uitleven.
A beautiful dog with fantastic bloodlines, the combination of which is a large part of our life's work / passion. Shine lives with the host family of Jan and Josiane, who have a lot of experience with German Shepherds. Shine is a dog with a very well developed sense of smell.
After basic training in show and obedience, she now follows her nose in wooded environments.
Thanks to Jan and Josiane for the good care and for finding a discipline in which she can enjoy herself.
Most important showresults