Puppies : Socialisatie
Wat is socialisatie bij puppies?
Dit is het proces waarin puppies leren omgaan met alle soorten dieren en mensen (waaronder kinderen van alle leeftijden), leren wennen aan allerlei prikkels (geluiden, geuren, kleuren, vormen) en zich leren aanpassen aan verschillende toestanden, situaties. Socialisatie is de basis voor een geestelijk gezond hondenleven in onze gecompliceerde maatschappij. De grondslag van een goede opvoeding. De inprentingsfase tussen 3-4 en 12 weken is meest gevoelige periode om indrukken op te doen. De pups zijn dan erg nieuwsgierig en ondernemend.
Door herhaling van nieuwe ervaringen (habituatie) voorkomen we dat de pup angstig gedrag buiten zijn vertrouwde leefomgeving gaat vertonen. We proberen zoveel mogelijk prikkels meerdere keren te introduceren, zodat er gewenning optreedt. Gewenning of habituatie zorgt er immers voor dat de pup een bepaalde prikkel normaal gaat beschouwen, waardoor hij er niet iedere keer opnieuw aandacht aan hoeft te besteden.
Deze zeer tijdrovende bezigheid behoort tot 1 van de belangrijkste taken van een goede fokker en zorgt voor een stevige en stabiele basis voor hun verdere opvoeding, een onschatbare levenslange meerwaarde.
Aangezien we zelf geen kleine kinderen meer hebben, nodigen we zoveel mogelijk onze kleinkinderen, vrienden en kennissen uit met jonge kinderen, zodat pups ook aan de kleine mensjes gewend geraken. Daarnaast bieden we de pups in de loop van de tweede helft van hun tijdelijk en huiselijk verblijf bij ons diverse avontuurlijke reisjes aan, zoals verschillende bezoeken aan het station, het stadscentrum, de wekelijkse markt, een druk verkeerskruispunt, een home voor bejaarden, de kleuterklas, dagje aan zee, enz.
Daarenboven worden onze pups gewoon gemaakt aan het dragen van een halsband, het lopen aan een leiband en aan alleen zijn in huis (een situatie die vaak door fokkers over het hoofd gezien wordt).
Kenmerken van een goede socialisatie bij pups:
 • vroeg starten: vanaf derde dag na geboorte (aanraken)
 • gedoseerd, met mate: geen overstimulatie, tijd geven om nieuwe indrukken te verwerken en uit te rusten
 • correct: opbouwend, stap voor stap
 • positief: vermijd negatieve prikkels (agressieve honden)
 • laat eindigen: op 1 jaar
Waarom socialiseren?
Goede socialisatie heeft een groot positief effect op het latere gedrag van de hond. Een goede socialisatie loopt door tot het einde van de juvenile periode. Wat bij de fokker (zou moeten) start(en), mag niet onderbroken worden maar verder gezet bij de eigenaar tot op het einde van het eerste levensjaar of tot hij een evenwichtige volwassen hond geworden is.
Voordelen van een juiste socialisatie zijn:
 • beter bestand tegen stress
 • socialere honden
 • gemakkelijker iets aanleren door grotere omvang en beter ontwikkelde hersenen
 • enz ...
Nadelen van een gebrekkige of onvoldoende socialisatie:
 • meer kans op onaanvaardbaar gedrag: stukbijten, excessief blaffen,
 • meer kans op ongewenste agressie: grommen, tanden tonen, bijten
 • meer kans op schrik, schuwheid, angst, angstbijters
 • meer kans op sexuele problemen (onvruchtbaarheid)
Lees ook de info op de pagina: puppies – onze aanpak en bekijk de puppyfoto’s.