Our small border collie kennel settled near Kortrijk (West Flanders) and run by Christa is approved by KMSH/SRSH and FCI and is a member of Belgian Border Collie Club.

One border collie show bitch was the start of the BoCo virus infection in 2005. Besides showing and its training, we pay attention to the original nature of the breed: herding sheep.

Before expanding our activities, we took for granted to follow the two year course of dog breeding at Syntra.
The graduation as dog breeder results in an added value for our dogs and the kennel; namely we pursue a specific breeding policy, we take well care of our dogs, we inform interested people about our purpose,...
As you can see theory has been put into practise.

We have chosen an English kennel name because of the English dog breed.
'Lowlands of Lys' is based on the river Lys (French/English) or Leie (Dutch) of which source is in Lisbourg, France. Passing through our village Waregem it flows into the river Scheldt in Ghent, Belgium. Historically the valley of Lys was famous for the spinning and weaving of flax and was therefore known as the Golden River. The region of Lys used to be a favourite place for numerous painters in the first half of the twentieth century, where they developed their artistic talent with passion.

With the same devotion and love for our pets we breed quality instead of quantity. Furthermore our criteria lie within health, character, handsomeness and working capability for sportive recreants.

Man's best friend has always been a large part of our life and now we occupy ourselves intensively with our beloved breed. While Steven sets up and updates our website, and takes care of the logistic support and of part of the lessons (obedience, showing, …), Christa spends most of the time caring for them: they all get daily attention, activities and recreation.

Obviously we look for the best possible opportunities for their puppies as well, for they can't stay all due to lack of space. Because of this we sometimes are in search of a solution to place in a sweet home a pup that we find interesting in order to expand our blood lines.
If you feel like it, please contact us for a visit and an informal talk.

Best regards,
Christa & Steven

Onze middelgrote familiale border collie kennels, gevestigd tussen Kortrijk en Gent, op de grens van West- en Oost-Vlaanderen, worden geleid door Christa en Steven en werden goed gekeurd door KMSH/SRSH (St-Hubertus) en FCI.

We zijn in 2005 gestart met één hond en zijn door de jaren heen uitgegroeid tot twee middelgrote familiale maar nog steeds liefhebbende border collie kennels, waarbij ons doel ligt in het voldoende aan hun trekken laten komen van onze honden; dit zowel mentaal als fysiek. Daarom zijn we aangesloten bij en actief lid van 5 hondensportorganisaties. We zorgen ervoor dat onze viervoeters zich goed in hun vel voelen en dat ze naast één competitieve discipline ook nog een tweede uitdaging recreatief aangeboden krijgen om hun zinnen te verzetten. Onze honden maken dus een groot deel van ons leven uit. Elke avond en elke weekenddag vind je ons ergens op een sportterrein. We verkiezen hen een breed spectrum aan te bieden, veeleer dan te streven naar één enge topsport. We zijn er ons van bewust dat we meer uit onze honden zouden kunnen halen en hoge toppen scoren moesten we ons toeleggen op één discipline, maar een border collie is zo veelzijdig, dat we hen liever laten proeven van verschillende mogelijkheden. Wat ze dan het liefst doen en het best kunnen, daarin doen we dan door.

Alvorens aan uitbreiding te doen, vonden we het opportuun om de twee jaar durende cursus hondenfokker bij Syntra te doorlopen.
Met de kennis van dit diploma kunnen we niet enkel een gerichter fokbeleid voeren, maar ook onze honden beter verzorgen, de geïnteresseerden voldoende informeren over onze doelstelling, enz. Zoals je kan zien, werd de theorie in praktijk gebracht.
Bovendien scholen we ons voortdurend bij. We behaalden het diploma Hondeninstructeur bij Syntra (2jaar), volgen seminarie her en der, om de kandidaten nog beter te kunnen begeleiden, zowel bij hun puppykeuze als achteraf bij de training via pre-puppylessen en bij de opvoeding via onze service.

We kozen voor een Engelse kennelnaam Borders of Lowlands en Lowlands of Lys vanwege het Engelse hondenras.
'Lowlands of Lys' (Lage landen van de Leie) refereert naar de gelijknamige rivier ('Lys' in het Frans en Engels). De Leie ontspringt te Lisbourg, Frankrijk, passeert door onze stad Waregem en vloeit samen met de Schelde te Gent. Historisch gezien was de Leievallei befaamd door het spinnen en weven van vlas en stond daarom ook bekend als de 'gouden rivier'. De Leiestreek was de uitverkoren plaats voor verschillende kunstschilders in de eerste helft van de twintigste eeuw, die er met passie hun artistieke talenten ontwikkelden.

Met gelijkaardige toewijding en liefde voor onze favoriete huisdieren fokken wij geen kwantiteit maar kwaliteit, uiteraard volgens de rasstandaard. Verder liggen onze criteria bij gezondheid, karakter, schoonheid en werkvermogen voor sportieve recreanten.

Onze dierbare viervoeters maken een groot deel van ons leven uit en we zijn intensief met hen bezig. Terwijl Steven de website (uit)bouwt, zorgt voor de logistieke steun en een deel van de training voor zijn rekening neemt (prepuppy en puppy lessen, gehoorzaamheid, ...) wijdt Christa het grootste deel van de tijd aan hun verzorging, hun bezigheid en ontspanning.

Vanzelfsprekend zoeken we ook naar de best mogelijke opportuniteiten voor hun puppies. Om die reden zoeken we soms naar een oplossing om een pup -die we interessant vinden voor de uitbouw van onze bloedlijnen- te plaatsen in een goede thuis, omdat we die wegens plaatsgebrek niet zelf kunnen bijhouden.
Voelt u zich geroepen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend bezoek.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Met vriendelijke groeten,
Christa & Steven