Info

This litter is expected in the second half of September 2023. Geboorte voorzien in de tweede helft van september 2023.