Int Sh. Champ. Lowlands of Lys Guapa Giupa
Call nameRoepnaam : Guapa
BirthdayGeboortedatum : 2007/05/29
Gender : Geslacht :
Lowlands of Lys Intuition
Call nameRoepnaam : Cailin
BirthdayGeboortedatum : 2009/04/26
Gender : Geslacht :
Borderguard Real Value
Call nameRoepnaam : Kaylee
BirthdayGeboortedatum : 2011/02/17
Gender : Geslacht :
Lowlands of Lys Hija de Joy
Call nameRoepnaam : Joy
BirthdayGeboortedatum : 2008/10/14
Gender : Geslacht :
Multi Sh. Champ. Flaxblossoms HARLEQUINO
Call nameRoepnaam : Harley
BirthdayGeboortedatum : 2008/03/08
Gender : Geslacht :
Flaxblossoms HOLA CHICA
Call nameRoepnaam : Chica
BirthdayGeboortedatum : 2008/03/08
Gender : Geslacht :
Multi Sh. Champ. Proud to be ENJOY
Call nameRoepnaam : Enjoy
BirthdayGeboortedatum : 2005/9/23
Gender : Geslacht :
Borders of Lowlands Queen of Faithful Hearts
Call nameRoepnaam : Nora
BirthdayGeboortedatum : 2017/01/27
Gender : Geslacht :
Multi Sh. Champ. Claygar Sweetest Taboo
Call nameRoepnaam : Boo
BirthdayGeboortedatum : 2007/12/21
Gender : Geslacht :
Jasmine in the secret garden dei Rovi Fioriti
Call nameRoepnaam : Mina
BirthdayGeboortedatum : 2015/10/24
Gender : Geslacht :
NJK. Tonkory Sunrise at Lowlands
Call nameRoepnaam : Sunny
BirthdayGeboortedatum : 2008/04/02
Gender : Geslacht :