Besides the official pedigree of Saint-Hubertus, the European passport, the registration at BVIRH, legal guarantee, chip, de-worming and vaccination we offer the pups a bonus: an optimal socialisation in a stimulating environment; that goes beyond the restricted area of house, garden and kennel ... This implies a firm and stable basis or their further upbringing, an inestimable surplus value for life. Please take a look at the pictures

Onze pups worden namelijk geboren in huis en groeien op samen met poezen. De ruimte naast de keuken is in alle opzichten ideaal om een nestje te herbergen. Enerzijds omdat de pups onmiddellijk gewoon worden aan alle dagelijkse huishoudelijke activiteiten en aan andere dieren, anderzijds omdat de veranda toegang verleent tot de tuin. Zindelijkheidstraining kan daardoor héél vroeg van start gaan. Het puppy plaspleintje werd in de directe omgeving van de puppykamer aangelegd om de kleintjes te stimuleren hun behoeftes buiten te doen.

We socialise our pups as much as possible on normal standard situations. More details can be found on socialization. and have a look to pictures and movies.

Als de pups 8 weken oud zijn, mogen ze naar hun eigenaars, die op de komst van hun langverwachte viervoeter reeds goed voorbereid worden via het eerste deel van de puppygids. Bij vertrek krijgen de baasjes naast het internationaal gezondheidsboekje en een bewijs van geteste ogen door de dierenoogarts een puppypakket met voeding en speeltje mee. De, op 6 weken, uitgevoerde karaktertest door een gespecialiseerde hondentherapeut en praktische tips, alsook een socialisatieschema in de vorm van een checklist vinden ze in het tweede deel van de puppygids. Specifiek voor de pups worden de troeteldiertjes met nestgeur overhandigd, om de overplaatsing en aanpassing aan hun nieuwe thuis gemakkelijker te laten verlopen.

We provide each new owner the opportunity to a pre-puppy course.
The course consists of:

  • a theoretical part: preparing for the arrival of your puppy
  • een praktisch deel : basis oefeningen gehoorzaamheid en opvoeding van de pup.
The classes are taught by Steven, who's qualified dog instructor and gives practical lessons in the dog school 'De Wijze Hond' Anzegem.

All of our puppies are sold with a valid sale-purchase contract and in the interest of the animal. Herein stands among other a clause that gives us the repurchase and reassignment rights if the buyer can not vouch for the good of unforeseen circumstances his dog. That way we do not want our dogs end up in a shelter or in the wrong hands (backyard breeders).

The official Pedigree of St-Hubert is presented at the reunion a social gathering and a happy meeting of the six months old puppies. ( see pictures )

More information can also be found on following pages

Naast de officiële stamboom van Sint-Hubertus, het Europese paspoort, de registratie bij BVIRH, wettelijke garantie, chip, ontwormingen en inentingen bieden wij de pups een extraatje: een optimale socialisatie in een stimulerende omgeving, die verder reikt dan huisje, tuintje, kennel... Dit impliceert een stevige en stabiele basis voor hun verdere opvoeding, een onschatbare levenslange meerwaarde. Zie foto's

Onze pups worden namelijk geboren in huis en groeien op samen met poezen. De ruimte naast de keuken is in alle opzichten ideaal om een nestje te herbergen. Enerzijds omdat de pups onmiddellijk gewoon worden aan alle dagelijkse huishoudelijke activiteiten en aan andere dieren, anderzijds omdat de veranda toegang verleent tot de tuin. Zindelijkheidstraining kan daardoor héél vroeg van start gaan. Het puppy plaspleintje werd in de directe omgeving van de puppykamer aangelegd om de kleintjes te stimuleren hun behoeftes buiten te doen.

Onze pups worden optimaal gesocialiseerd. Meer hierover lees je onder socialisatie. Bekijk zeker ook de pagina foto en video.

Als de pups 8 weken oud zijn, mogen ze naar hun eigenaars, die op de komst van hun langverwachte viervoeter reeds goed voorbereid worden via het eerste deel van de puppygids. Bij vertrek krijgen de baasjes naast het internationaal gezondheidsboekje en een bewijs van geteste ogen door de dierenoogarts een puppypakket met voeding en speeltje mee. De, op 6 weken, uitgevoerde karaktertest door een gespecialiseerde hondentherapeut en praktische tips, alsook een socialisatieschema in de vorm van een checklist vinden ze in het tweede deel van de puppygids. Specifiek voor de pups worden de troeteldiertjes met nestgeur overhandigd, om de overplaatsing en aanpassing aan hun nieuwe thuis gemakkelijker te laten verlopen.

We bieden elke nieuwe eigenaar de kans om een pre-puppy cursus te volgen.
De cursus bestaat uit:

  • een theoretisch deel : voorbereiding op de komst van uw pup
  • een praktisch deel : basis oefeningen gehoorzaamheid en opvoeding van de pup.
De lessen worden gegeven door Steven, die als gediplomeerd hondeninstructeur tevens praktijklessen geeft in de hondenschool ‘De Wijze Hond’ te Anzegem.

Al onze pups worden met een rechtsgeldig koop-verkoopcontract verkocht en dit in het belang van het dier. Hierin staat onder meer een clausule, dat ons het terugkoop- en herplaatsingsrecht geeft ingeval de koper wegens onvoorziene omstandigheden niet meer kan instaan voor het welzijn van zijn hond. Op die manier willen we vermijden dat onze honden in een dierenasiel of in verkeerde handen (broodfokkers) terecht komen.

De officiële stamboom van St-Hubertus wordt uitgereikt op de puppyreünie, een gezellig samenzijn en blij weerzien van de zes maanden oude pups. ( zie foto's )

Meer informatie vind je eveneens op volgende pagina's