Info

Our planning for 2024 is not defined yet. In case you look forward to have a puppy from our kennel, please do not hesitate to contact us. Onze nestplanning voor 2024 is nog niet gekend. Indien je een pup uit onze kennel wenst te verwelkomen in 2024, neem gerust contact op.

Meer informatie vind je eveneens op volgende pagina's
More information can also be found on following pages