Wat Kenmerken Waarom Voordelen Gebrekkige socialisatie Foto's Video's
It’s a proces in which puppies learn to live with all kinds of animals and humans (kids of all ages), to get used to all kinds of stimuli (noise, smells, colors, shapes, ...), and to adapt to different situations. Socializing is the basis for a mental healthy dogs life in our complicated society. The foundation of a good education. The phase between 3-4 and 12 weeks is the most sensitive periode to learn to handle with impressions, as the puppies are very curious and enterprising at that age.
Thanks to repetition of these experiences (habituation) we prevent desocializing and anxious behavior beyond his familiar environment.
 • early start: from day 3 after birth (touching)
 • mild, well proportioned: no over stimulating, give puppies time to absorb new stimuli
 • correct: constructive, step by step
 • positive: prevent from negativity (agressive dogs)
 • late ending: 1 year or later
A good socialization has great positive effect on the dogs behavio r and doesn’t stop at 8 weeks, but continues untill the end of the juvenil period. What the breeder starts, should not be stopped at the arrival of the puppy at the owner’s but should be continued untill the dog has become 12 months or untill he has become a well balanced grown up dog.
 • better able to handle stress,
 • more outgoing
 • quick to learn thanks to increased size of brain and even better developped brain
 • etc.
 • more change to unacceptable behavior: chewing, biting, excessive barking
 • more change to undesirable agression: growling, showing teeth, biting
 • more change to fearfulness, anxiety, biting out of fear
 • more change to sexual inadequacy (unfertile)
More information can be found on : Puppies : Our Approach.
Dit is het proces waarin puppies leren omgaan met alle soorten dieren en mensen (waaronder kinderen van alle leeftijden), leren wennen aan allerlei prikkels (geluiden, geuren, kleuren, vormen) en zich leren aanpassen aan verschillende toestanden, situaties. Socialisatie is de basis voor een geestelijk gezond hondenleven in onze gecompliceerde maatschappij. De grondslag van een goede opvoeding. De inprentingsfase tussen 3-4 en 12 weken is meest gevoelige periode om indrukken op te doen. De pups zijn dan erg nieuwsgierig en ondernemend.
Door herhaling van nieuwe ervaringen (habituatie) voorkomen we dat de pup angstig gedrag buiten zijn vertrouwde leefomgeving gaat vertonen. We proberen zoveel mogelijk prikkels meerdere keren te introduceren, zodat er gewenning optreedt. Gewenning of habituatie zorgt er immers voor dat de pup een bepaalde prikkel normaal gaat beschouwen, waardoor hij er niet iedere keer opnieuw aandacht aan hoeft te besteden.
Deze zeer tijdrovende bezigheid behoort tot 1 van de belangrijkste taken van een goede fokker en zorgt voor een stevige en stabiele basis voor hun verdere opvoeding, een onschatbare levenslange meerwaarde.
Aangezien we zelf geen kleine kinderen meer hebben, nodigen we zoveel mogelijk onze kleinkinderen, vrienden en kennissen uit met jonge kinderen, zodat pups ook aan de kleine mensjes gewend geraken. Daarnaast bieden we de pups in de loop van de tweede helft van hun tijdelijk en huiselijk verblijf bij ons diverse avontuurlijke reisjes aan, zoals verschillende bezoeken aan het station, het stadscentrum, de wekelijkse markt, een druk verkeerskruispunt, een home voor bejaarden, de kleuterklas, dagje aan zee, enz.
Daarenboven worden onze pups gewoon gemaakt aan het dragen van een halsband, het lopen aan een leiband en aan alleen zijn in huis (een situatie die vaak door fokkers over het hoofd gezien wordt).
 • vroeg starten: vanaf derde dag na geboorte (aanraken)
 • gedoseerd, met mate: geen overstimulatie, tijd geven om nieuwe indrukken te verwerken en uit te rusten
 • correct: opbouwend, stap voor stap
 • positief: vermijd negatieve prikkels (agressieve honden)
 • laat eindigen: op 1 jaar
Goede socialisatie heeft een groot positief effect op het latere gedrag van de hond. Een goede socialisatie loopt door tot het einde van de juvenile periode. Wat bij de fokker (zou moeten) start(en), mag niet onderbroken worden maar verder gezet bij de eigenaar tot op het einde van het eerste levensjaar of tot hij een evenwichtige volwassen hond geworden is.
 • beter bestand tegen stress
 • socialere honden
 • gemakkelijker iets aanleren door grotere omvang en beter ontwikkelde hersenen
 • enz ...
 • meer kans op onaanvaardbaar gedrag: stukbijten, excessief blaffen,
 • meer kans op ongewenste agressie: grommen, tanden tonen, bijten
 • meer kans op schrik, schuwheid, angst, angstbijters
 • meer kans op sexuele problemen (onvruchtbaarheid)
Lees ook de info op de pagina: puppies – onze aanpak en bekijk de puppyfoto’s.
In the BathroomGewenning in badkamer
Training in BenchBench training
At the VetBij de dierenarts
Visiting BricoBezoek aan Brico
CaffeeCaferaria
bPostDe Post
The first stepsDe eerste stapjes
ShoppingBezoek aan Gamma
Crazy MomGekke Mama
Get used to noiceGewenning aan geluid
Together in the basketGezellig samen in de mand
Socializing with dogsHondengewenning
In the parkIn het park
In trafficIn het verkeer
At the beach (part 1)Bezoek aan zee (deel 1)
At the beach (part 2)Bezoek aan zee (deel 2)
In the kitchenIn de keuken
Children (part 1)Gewenning met Kinderen (deel 1)
Children (part 2)Gewenning met Kinderen (deel 2)
KingKiwe chewing boneKingKiwi Kauwbeen
KindergartenKleuterklas
Come Sit Down FollowKom Zit Lig Volg
learn to play (part 1)Leren spelen (deel 1)
learn to play (part 2)Leren spelen (deel 2)
learn to play (part 3)Leren spelen (deel 3)
Riding schoolManege
Visit Market (deel 1)Marktbezoek (deel 1)
Visit Market (deel 2)Marktbezoek (deel 2)
Visit SheltiesBezoek Shelties
Visit Brugge (deel 1)Op stap in Brugge (deel 1)
Visit Brugge (deel 2)Op stap in Brugge (deel 2)
Visit parkOp stap in het park
HeliHelicopter
PicnicPicknick
Rest homeRusthuis
SheepSchapen
Shelties (part 1)Shelties (deel 1)
Shelties (part 2)Shelties (deel 2)
ShoppingShopping
Mirror MirrorSpiegeltje Spiegeltje
StreetStadsgewenning
Tom and CoTom en Co
Trains (part 1)Treingewenning (deel 1)
Trains (part 2)Treingewenning (deel 2)
Trains (part 3)Treingewenning (deel 3)
Garden centersTuincentra
Follow on a leashVolgen aan leiband
FollowVolgen Los
TidenessZindelijkheid